Content Marketing — teksty, tłumaczenia, grafiki, Social Media, reklama ADS, pozycjonowanie

Cause Related Marketing – zaangażowanie społeczne, a budowanie wizerunku marki

Konsumenci coraz częściej chcą wiedzieć, że firmy, które wspierają, są zaangażowane w wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko. Doprowadziło to do powstania strategii znanej jako Cause Related Marketing, w ramach której firmy współpracują z organizacjami non-profit w celu wspierania sprawy społecznej. To podejście nie tylko pomaga firmom wypełniać obowiązki wynikające z odpowiedzialności społecznej, ale także tworzy pozytywny wizerunek marki i zwiększa lojalność klientów. W tym artykule przyjrzymy się korzyściom i wyzwaniom obejmującym zaangażowanie społeczne firm oraz przyjrzymy się przykładom udanych kampanii z życia wziętych.

Czym jest Cause Related Marketing i jaki wpływ ma na wizerunek marki?

Marketing społecznie zaangażowany, czyli Cause Related Marketing (CRM) polega na współpracy firmy z organizacją non-profit lub inicjatywą społeczną w celu promowania jej produktów lub usług przy jednoczesnym wspieraniu celów społecznych i środowiskowych. Firma czerpie wówczas korzyści poprzez zaangażowanie w sprawę bezpośrednio interesującą jej klientów. Natomiast organizacja non-profit korzysta ze wsparcia finansowego i zwiększonej ekspozycji.

CRM może pozytywnie wpływać na wizerunek marki poprzez wzmacnianie reputacji firmy jako odpowiedzialnej społecznie, etycznej i opiekuńczej. Co więcej, to dobry sposób, by wyróżnić się na tle konkurencji i zademonstrować swoje zaangażowanie w istotne kwestie społeczne i środowiskowe. Należy jednak pamiętać, że CRM może mieć również negatywny wpływ na wizerunek, jeśli jest postrzegany jako nieszczery, prowadzony wyłącznie dla zwiększenia zysków lub zyskania rozgłosu. Dlatego ważne jest, aby firmy wybierały cele zgodne z ich wartościami, skutecznie komunikowały swoje zaangażowanie w sprawę i angażowały do współpracy organizacje społeczne o dobrej reputacji.

Zalety stosowania Cause Related Marketing

Odpowiednio zastosowany CRM może przynieść firmie szereg istotnych korzyści, które obejmują między innymi:

  • Zwiększanie świadomości marki poprzez relacje w mediach. Może to pomóc przyciągnąć nowych klientów i zwiększyć widoczność firmy.
  • Budowanie lojalności klientów poprzez pogłębianie związku emocjonalnego z zaangażowanymi w sprawę odbiorcami.
  • Pozytywny wpływ na sprzedaż ze względu na przyciąganie nowych klientów i zwiększanie retencji.
  • Tworzenie pozytywnego wizerunku, który może pomóc odróżnić firmę od konkurencji i zwiększyć zaufanie i lojalność klientów.

Pamiętaj, że równie ważną kwestią jest rozpoznanie potrzeb i dobrze przeprowadzony insight konsumencki.

Najważniejsze elementy skutecznej kampanii Cause Related Marketing

Do najważniejszych elementów udanej kampanii CRM, determinujący skuteczność działań i postrzeganie przez odbiorców należą:

  • jasno zdefiniowane cele wsparcia dla wybranej sprawy,
  • autentyczność działań, czyli zgodność z wizerunkiem marki,
  • wybór odpowiedniego partnera non-profit,
  • opracowanie skutecznej strategii komunikacji,
  • regularna ewaluacja odbioru kampanii w celu upewnienia się, że osiąga ona swoje cele społeczne i sprzedażowe,
  • zapewnienie przejrzystości poprzez informowanie, w jaki sposób wykorzystywane są fundusze zebrane w ramach kampanii.

Przykłady kampanii CRM

Coraz więcej firm decyduje się na marketing społecznie zaangażowany. Przykłady tego typu kampanii obejmują między innymi „Taste the Feeling” Coca-Coli, rozpoczęta w 2016 roku. Jej celem było skojarzenie marki z pozytywnymi emocjami i doświadczeniami. W ramach kampanii firma nawiązała współpracę z Globalnym Funduszem na rzecz walki z AIDS, gruźlicą i malarią. Celem było podniesienie świadomości odbiorców i zebrać fundusze na ten cel. Partnerstwo pomogło Coca-Coli w rozszerzeniu globalnego zasięgu oraz poprawiło postrzeganie marki na nowych rynkach.

Kampania Pampers „1 opakowanie = 1 szczepienie” to inicjatywa rozpoczęta w 2006 roku. Miała ona na celu pomoc w zwalczaniu tężca u matek i noworodków.  Było to możliwe poprzez dostarczanie szczepionek w krajach rozwijających się. Przyniosła ona szereg korzyści, wzmacniając wizerunek marki jako firmy odpowiedzialnej społecznie i wzmacniając lojalność klientów.

Innym przykładem jest kampania McDonald’s #RaiseYourArche. To  kampania reklamowa na rynku brytyjskim, która pokazuje, jak łatwe jest zaproszenie innych do McDonald’s. W reklamach ludzie unoszą brwi, co ma przypominać logo McDonald’s. Kampania podkreśla uniwersalność McDonald’s jako miejsca, w którym każdy jest mile widziany. Zachęca również odbiorców do dzielenia się własnymi momentami #RaiseYourArche w mediach społecznościowych.

Cause Related Marketing jest skutecznym sposobem na budowanie wizerunku marki i tworzenie pozytywnych relacji z klientami. Ma wiele zalet, które obejmują zwiększanie świadomości marki, budowanie lojalności klientów i kreowanie pozytywnego wizerunku.  Co więcej, pomaga również stworzyć silny związek między firmą a jej klientami i pomaga stworzyć więź emocjonalną między nimi. Udane kampanie marketingowe CRM dowodzą skuteczności tego typu strategii dotarcia do klienta.