Content Marketing — teksty, tłumaczenia, grafiki, Social Media, reklama ADS, pozycjonowanie

Model AIDA i jego zastosowanie w content marketingu

Content marketing to zagadnienie o kluczowym znaczeniu dla firm, które chcą zwiększyć swoją widoczność i zaangażować swoich odbiorców. Chcąc ich przyciągnąć, zaangażować i – zwłaszcza – utrzymać, warto skupić się na tworzeniu wysokiej jakości treści. Jednym z najczęściej stosowanych modeli content marketingu, który przez lata dowiódł swojej przydatności, jest model AIDA. Koncentruje się on na czterech etapach: Uwaga (Attention), Zainteresowanie (Interest), Pragnienie (Desire) i Działanie (Action). Mają one pomóc w odpowiednim kierowaniu uwagi odbiorców.

Czym jest model AIDA?

Technika marketingowa AIDA opiera się na założeniu, że odbiór treści powinien kolejno wywoływać konkretne reakcje. Najpierw ma przykuć uwagę odbiorców, następnie stworzyć więź emocjonalną w celu wzbudzenia zainteresowania, potem zastosować techniki perswazyjne, aby wzbudzić pragnienie produktu lub usługi, a na koniec wezwać do działania. Korzystając z zasad AIDA marketing, firmy mogą zwiększyć skuteczność swoich treści i zaangażowanie odbiorców. Czasami do czterech filarów modelu dodaje się jeszcze satysfakcję (Satisfaction). Ma ona sprawić, że klient znowu wybierze ten sam produkt i poleci go innym. Inną, zbliżoną odmianą modelu jest AIDAL, czyli rozszerzenie o  lojalność (Loyalty).

Kto i kiedy opracował model?

Co ciekawe, model AIDA jest stosowany w marketingu już od końca XIX wieku. Podwaliny pod jego obecny kształt położyli m.in. amerykanie Elias St. Elmo Lewis, Joseph Addison Richards i Fred Macey. Zwracali oni uwagę na kluczowe funkcje reklamy. Koncepcja została przeszczepiona na polski grunt już w 1937 roku. Tadeusz Krzyżewski podjął się tłumaczenia, czym jest technika AIDA i w swojej książce „Reklama prasowa” zademonstrował ją jako podejście U.Z.D.A. (Uwaga, Zainteresowanie, Dążenie, Akcja). Dziś zastosowanie AIDA w marketingu nie ogranicza się do krótkich prasowych reklam, ale rozciąga praktycznie na wszystkie rodzaje tworzonych treści.

Jak tworzyć dobre treści w oparciu o model AIDA?

Wiedząc już, co to znaczy AIDA, na pewno domyślasz się, że tworzenie treści zgodnych z tym modelem nie musi być trudne. W każdym z czterech aspektów zwróć uwagę na kilka kluczowych kwestii, decydujących o skuteczności, jaką daje ta technika marketingowa:

  • (A) Uwaga: przyciągnij uwagę odbiorców przyciągającym uwagę nagłówkiem lub pierwszym zdaniem, które odnosi się do konkretnego problemu lub potrzeby. Tekst możesz też dopełnić atrakcyjnymi elementami graficznymi.
  • (I) Zainteresowanie: gdy już przyciągniesz uwagę odbiorców, utrzymuj ją, dostarczając odpowiednich informacji i wzbudzając zainteresowanie tematem. Użyj technik opowiadania historii, aby podtrzymać zaangażowanie i trzymaj się głównego tematu.
  • (D) Pragnienie: wywołaj pragnienie swojego produktu lub usługi, podkreślając jego zalety i unikalne cechy. Używaj przekonującego języka i wywołuj emocje, aby odpowiedzieć na pragnienia i potrzeby odbiorców.
  • (A) Działanie: zakończ mocnym wezwaniem do działania, które zachęci odbiorców do podjęcia pożądanego działania. Niezależnie od tego, czy chodzi o rejestrację, zakup produktu czy zaangażowanie się w inną czynność. Upewnij się, że wezwanie do działania jest jasne, przekonujące i łatwe do wykonania.

Tworząc treści w modelu AIDA, weź też pod uwagę profil swoich odbiorców. Dostosowanie tekstu do ich potrzeb i preferencji, utrzymywanie zwięzłości oraz stosowanie odpowiedniego języka i tonu to kwestie istotne dla każdego rodzaju tworzonych treści, nie tylko z wykorzystaniem AIDA.

Zalety stosowania modelu w content marketingu

Model AIDA może pomóc w tworzeniu skutecznych treści, które wywierają wpływ na odbiorców. Jego zastosowanie zapewnia odpowiednią strukturę tworzenia treści, które przyciągają uwagę, wzbudzają zainteresowanie i pożądanie oraz zachęcają do działania. Istotną zaletą AIDA jest zachęcenie do zaangażowania emocjonalnego, które może zaowocować wytworzeniem więzi między odbiorcami a twórcą treści, w konsekwencji prowadząc do zwiększenia lojalności wobec marki i wzrostu sprzedaży.

AIDA zapewnia ramy do testowania i optymalizacji treści w celu uzyskania maksymalnej skuteczności, co może pomóc marketerom poprawić zwrot z inwestycji i skuteczniej osiągnąć cele marketingowe. Jego skuteczności dowodzi szczególnie fakt, że po niemal 130 latach od powstania, wciąż jest szeroko stosowany i wdrażany na kolejnych polach, takich jak internetowy content marketing.