Content Marketing — teksty, tłumaczenia, grafiki, Social Media, reklama ADS, pozycjonowanie

Zielone zakupy: jak postawy ekologiczne kształtują strategie marek

zielone zakupy a strategie marek

Coraz więcej konsumentów zwraca baczną uwagę na to, jak ich wybory zakupowe wpływają na środowisko naturalne. Postawy ekologiczne i zielone zakupy stają się tym samym podstawą kształtowania strategii marek, które muszą dostosować się do zmieniających się oczekiwań i preferencji klientów. Dziś przyjrzymy się temu, jak rola postaw ekologicznych w decyzjach zakupowych wpływa na zrównoważone strategie marek, jakie są wyzwania i korzyści dla firm dążących do zielonych rozwiązań, a także przeanalizujemy przykłady sukcesów i innowacji w tej dziedzinie.

Zielone zakupy: rola postaw ekologicznych w decyzjach zakupowych

Świadomość ekologiczna jest jednym z czynników, które wpływają na preferencje konsumentów. Już 58% z nich deklaruje, że jest skłonnych płacić więcej za produkty, które są bardziej przyjazne dla środowiska. Trendy i statystyki zielonych zakupów pokazują, że ekologiczne postawy są szczególnie widoczne wśród młodszych pokoleń, takich jak millenialsi i pokolenie Z. Są oni bardziej świadomi palących problemów ekologicznych niż ich rodzice i dziadkowie. Oczekują też od marek, które wybierają, by wykazywały większą odpowiedzialność i transparentność.

Podejmując proekologiczne decyzje zakupowe, klienci chcą poprawić jakość życia dla siebie i swoich bliskich, wyrazić swoje wartości i przynależność do społeczności oraz wspierać firmy, które mają pozytywny wpływ na świat. Niezależnie od tego, jakie w danym przypadku są motywacje konsumentów, ich coraz liczniejszej grupie zależy na tym, aby zakupy były nie tylko dobrej jakości i w korzystnej cenie, ale też by były zgodne z ich przekonaniami ekologicznymi i nie szkodziły środowisku.

Zielone zakupy: zrównoważone strategie marek

W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej konsumentów marki muszą dostosować swoje strategie do nowej rzeczywistości rynkowej. Oznacza to nie tylko oferowanie produktów i usług o niższym wpływie na środowisko, ale także budowanie relacji z klientami opartych na zaufaniu i wiarygodności. Marki muszą wykazać się autentycznością i spójnością w komunikowaniu swoich wartości ekologicznych i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Jednym z najczęściej spotykanych podejść do zrównoważonego rozwoju jest tzw. gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular economy), która polega na minimalizowaniu odpadów i maksymalizowaniu wartości zasobów poprzez ich ponowne wykorzystanie lub recykling. To podejście stosuje m.in. IKEA, która oferuje usługę odbioru starych mebli od klientów i sprzedaje je ponownie w sklepie lub przekazuje je do recyklingu. Nałęczowianka z kolei produkuje butelki rPET, które w 100% są wykonane z innych, przetworzonych butelek plastikowych.

Adaptacja strategii zrównoważonych to też tzw. społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. corporate social responsibility), która polega na uwzględnianiu interesów społecznych i środowiskowych w działalności firmy. To podejście stosuje m.in. Patagonia, która angażuje się w różne inicjatywy na rzecz ochrony przyrody i wspierania aktywistów ekologicznych. Marka zachęca również klientów do naprawiania lub wymiany swoich ubrań zamiast kupowania nowych.

Wykorzystanie komunikacji marketingowej w celu przekazywania wartości ekologicznych marek

Komunikacja marketingowa jest kluczowym narzędziem w budowaniu relacji z klientami opartych na wspólnych wartościach ekologicznych. Marki muszą być w stanie przekazać swoje zaangażowanie w sprawy społeczne i środowiskowe oraz pokazać korzyści płynące z wyboru ich produktów lub usług. Jednocześnie nie mogą popaść w greenwashing (czyli nadużywanie argumentów ekologicznych w celu wprowadzenia klientów w błąd) czy eco-shaming (czyli piętnowanie klientów za niewłaściwe zachowania ekologiczne).

Istnieje wiele sposobów komunikowania wartości ekologicznych marek, takich jak:

 • Opowieści (ang. storytelling) – inspirujące historie o tym, jak produkty i usługi pomagają rozwiązywać problemy społeczne i środowiskowe lub jak sama firma angażuje się w takie działania.
 • Etykiety (ang. labels) – certyfikaty oraz znaki jakości potwierdzające wysokie standardy ekologiczne.
 • Edukacja (ang. education) – edukowanie klientów o zagadnieniach ekologicznych lub społecznych oraz o tym, jak mogą oni sami przyczynić się do poprawy sytuacji.
 • Współpraca (ang. collaboration) – współpraca z innymi podmiotami, takimi jak organizacje pozarządowe czy influencerzy promująca wartości ekologiczne marek.
 • Innowacja (ang. innovation) – prezentowanie innowacyjnych rozwiązań lub technologii służących poprawie stanu środowiska naturalnego.

Wyzwania i korzyści dla marek w dążeniu do zielonych strategii

Dążenie do realizacji zielonych strategii nie jest łatwe ani tanie. Niezbędna jest znaczna inwestycja w badania i rozwój oraz zmiana procesów produkcyjnych i łańcuchów dostaw. Warto pamiętać, że wyzwania dla marek w dążeniu do zielonych strategii obejmują też ryzyko utraty części konserwatywnych konsumentów lub narażenia się na krytykę ze strony konkurentów bądź opinii publicznej.

Jednak inwestycja w strategie zielonego marketingu może również przynieść wiele korzyści. Poza poprawą reputacji i wizerunku firmy wzrasta też konkurencyjność zrównoważonych produktów i usług oraz rentowność. Marki mogą również czerpać satysfakcję z tego, że przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego i jakości życia ludzi.

Zielone zakupy: przykłady sukcesów i innowacji w strategiach marek

Proekologiczne podejście do produktów i strategii promocyjnej pomaga wielu markom w osiągnięciu istotnych sukcesów. Studia przypadków marek szczególnie odznaczających się na tym polu obejmują:

 • Lush: brytyjską marka kosmetyczna znaną z naturalnych i wegańskich produktów. Firma używa minimalnego opakowania lub opakowań z recyklingu, wspiera organizacje walczące z testowaniem na zwierzętach i promuje aktywizm społeczny.
 • Disney: słynną korporację rozrywkową, która wdrożyła politykę zero-waste i dąży do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 r. Firma zrezygnowała plastikowych produktów jednorazowego użytku w swoich parkach, oszczędzając 175 milionów słomek i 13 milionów mieszadeł każdego roku.
 • Levi’s: producenta odzieży, który walczy z marnotrawstwem za pomocą linii dżinsów wykonanych z przetworzonych butelek po wodzie, a także współpracuje z innymi ekologicznymi markami odzieżowymi.
 • Starbucks: globalną sieć kawiarni, która stawia na zrównoważony rozwój i kupuje kawę wyłącznie z etycznych źródeł. Firma zobowiązała się również do dostarczenia 100 milionów zdrowych drzewek kawy rolnikom, których plantacje ucierpiały z powodu chorób i zmian klimatycznych.

Przykłady sukcesów i innowacji w zielonych strategiach marek pozwalają wyciągnąć wnioski dotyczące wpływu postaw ekologicznych na strategie marek:

 • Cel i misja: każda z tych marek ma jasno określony cel i misję, którymi kieruje się w swoich działaniach. To pomaga im budować wiarygodność, lojalność klientów i ich zaangażowanie.
 • Spójność i transparentność: każda z tych marek jest spójna i transparentna w swoim komunikacie i działaniach. To pomaga im budować zaufanie, szacunek i sympatię klientów.
 • Innowacyjność i kreatywność: każda z tych marek jest innowacyjna i kreatywna w swoim podejściu do produktów, usług i kampanii. To pomaga im przewidywać preferencje konsumentów i kreować trendy.

Zielone zakupy i ekologiczne postawy marek – podsumowanie

Ekologiczne postawy konsumentów mają coraz większy wpływ na strategie marek. Konsumenci nie oczekują już tylko wysokiej jakości produktów i usług, ale także odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Marki muszą więc dostosować się do tych oczekiwań i pokazywać swoje zaangażowanie w sprawy ważne dla klientów. Można to zrobić m.in. poprzez określenie swojego celu i misji związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz czytelne komunikowanie swoich działań i osiągnięć w tym zakresie. Wykorzystanie nowoczesnych metod marketingowych to dobry sposób na budowanie trwałych, opartych na zaufaniu, lojalności i emocjach relacji z klientami.

Jeżeli chcesz stworzyć lub ulepszyć zieloną strategię swojej marki, zajrzyj na naszego bloga i zapoznaj się z naszą ofertą. Agencja marketingowa Conture pomoże Ci nie tylko usprawnić komunikację z klientami, sprzedawać więcej, ale także zmieniać świat na lepsze. Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o tym, jak usługi Conture mogą Ci pomóc!

Narzędzia analityczne w social mediach

 

Źródło badań: https://www.forbes.com/sites/gregpetro/2022/03/11/consumers-demand-sustainable-products-and-shopping-formats/?sh=21eb22816a06