Content Marketing — teksty, tłumaczenia, grafiki, Social Media, reklama ADS, pozycjonowanie

Brand Activism: jak angażować się społecznie i budować autentyczną markę?

W dobie cyfryzacji i globalizacji, marki już nie tylko sprzedają produkty czy usługi. Oczekuje się od nich, aby były odpowiedzialne społecznie i stawały się liderami zmian. Z tego względu narodził się koncept brand activismu – angażowanie się marki w kwestie społeczne, środowiskowe czy polityczne. W tym artykule przyjrzymy się, jak właściwie zastosować brand activism, aby budować autentyczną markę.

Co to jest brand activism?

Brand activism to zaangażowanie marki w społeczne i polityczne sprawy, które niekoniecznie wiążą się bezpośrednio z jej działalnością, ale mają znaczenie dla społeczności, w której działa. Dotyczy to zarówno globalnych tematów, jak zmiana klimatu czy równość płci, jak i lokalnych inicjatyw społecznościowych.

Znaczenie brand activismu w biznesie

Klienci coraz częściej wybierają produkty i usługi marek, które reprezentują wartości zbieżne z ich własnymi przekonaniami. Wprowadzenie brand activismu pozwala na pokazanie, że marka nie jest tylko chciwa na zyski, ale również dba o społeczne dobro.

Angażując się w sprawy społeczne, marka wyróżnia się na tle konkurencji. Działania te budują pozytywny wizerunek i umacniają lojalność klientów.

Pracownicy, widząc, że ich pracodawca bierze czynny udział w tworzeniu pozytywnych zmian, czują się bardziej związani z misją firmy, co z kolei przekłada się na większe zaangażowanie w pracę.

Jakie tematy powinien poruszać brand activism?

Wybierając temat, marka powinna kierować się swoimi wartościami i misją. Na przykład, marka odzieżowa może angażować się w działania na rzecz zrównoważonej mody.

Chociaż angażowanie się w sprawy społeczne jest ważne, marka powinna unikać tematów, które mogą być kontrowersyjne lub które mogą ją upolitycznić.

brand activism przykłady

Sposoby realizacji brand activismu

Kampanie takie mogą mieć różne formy, od reklam telewizyjnych, po inicjatywy w mediach społecznościowych. Przez taką współpracę marka może zyskać dodatkową wiarygodność i zwiększyć skuteczność swoich działań. Przykładem może być organizowanie akcji wolontariackich dla pracowników czy klientów.

Przykłady brand activismu na rynku międzynarodowym i polskim

  1. Nike – kampania „Believe in something. Even if it means sacrificing everything.” z udziałem Colina Kaepernica, która promowała równość i sprzeciwiała się dyskryminacji.
  2. Ben & Jerry’s – zaangażowanie w promocję równości małżeństw oraz wsparcie dla uchodźców.
  3. Lush – różne kampanie na rzecz ochrony środowiska, praw zwierząt czy praw człowieka.

W przyszłości brand activism prawdopodobnie stanie się standardem, a nie wyjątkiem. Marki, które zrozumieją jego znaczenie i będą w stanie autentycznie włączyć się w działania społeczne, zyskają lojalność klientów i wyróżnią się na rynku. Jeśli Twoja firma chce podążać tą ścieżką, Conture oferuje wsparcie w kreowaniu odpowiedniej strategii i komunikacji.