Content Marketing — teksty, tłumaczenia, grafiki, Social Media, reklama ADS, pozycjonowanie

Na czym polega audyt UX i jak pomoże Twojej stronie?

Po pierwsze – użyteczność

Dbanie o użyteczność jest już dziś standardem, który musi być przestrzegany, aby witryna była funkcjonalna i dobrze oceniana przez użytkowników. Branża UX rozwija się bardzo prężnie, a specjalistów w tej dziedzinie nadal przybywa. Tworzenie interfejsu strony internetowej wymaga współdziałania deweloperów, grafików, marketingowców i innych członków zespołu. Z tego powodu często forsując swoje pomysły łatwo zapomnieć o podstawowej użyteczności strony. Z pomocą przychodzi tu jednak analiza ekspercka. Sprawdź na czym polega audyt UX i zadbaj o poprawę swojej witryny.

audyt ux strony

Na czym polega audyt UX?

Zaproszenie eksperta z obszaru użyteczności do oceny funkcjonalnych aspektów witryny pozwala na wyłapanie wszelkich błędów i zaniedbań projektowych. Cały proces polega na analizie potencjalnych problemów, z jakimi może zmierzyć się użytkownik oraz wskazaniu błędów i obszarów wymagających poprawy. Wyróżnia się 3 podstawowe typy analizy eksperckiej:

  • analiza heurystyczna – służy do analizy interfejsu przy uwzględnieniu heurystyk, czyli ustalonych zasad i wskazówek przy projektowaniu witryny. Jedną z najchętniej wykorzystywanych metod jest 10 heurystyk użyteczności Nielsena i Molicha.
  • wędrówka poznawcza – pozwala na sprawdzenie funkcjonalności strony z perspektywy użytkownika. Osoba przeprowadzająca audyt ma za zadanie wykonać pewne złożone działania, wynikające ze stworzonych wcześniej potencjalnych scenariuszy aktywności użytkowników.
  • lista kontrolna ang. usability checklist – najbardziej formalna analiza. Polega na sprawdzeniu, czy dana strona spełnia bardzo szczegółową listę wytycznych, które prezentują sprawdzone praktyki w zakresie projektowania interfejsu. Taka lista może zostać stworzona przez agencję lub odnosić się do ogólnie dostępnych źródeł np. dostępnych tutaj (David Travis z UserFocus). Ważne, żeby wspominana lista kontrolna była obiektyna, aby móc realnie określić  czy dany warunek został spełniony, minusem tej metody jest pominięcie w ocenie czynnika ludzkiego.

Na czym polega audyt ux

Zalety prowadzenia audytu UX

Kiedy sięgasz do opinii ekspertów z zakresu użyteczności, możesz mieć pewność, że wszelkie zaproponowane zmiany będą zgodne z dobrymi praktykami w tym obszarze. Na niektóre elementy po prostu nie zwraca się uwagi, a to one budują wizerunek i spójność strony. Ponadto, korzystając z możliwości audytu UX, można z łatwością przeanalizować wdrożony interfejs i porównać efekt z założeniami projektowymi. Wsparcie eksperckie może też być bardzo pomocne na wcześniejszym etapie tworzenia, aby wykluczyć już na początku podstawowe błędy. Pozwala to zaoszczędzić czas na dalszych etapach działania zespołu. Zewnętrzna pomoc przydaje się również w ocenie skuteczności optymalizacji witryny pod kątem urządzeń mobilnych, co jest dzisiaj kluczową kwestią w procesie projektowania.

Różnorodność badań kluczem do sukcesu

Jeżeli już wiesz na czym polega audyt UX i jakie korzyści może przynieść dla Twojej strony, warto zadać sobie pytanie, czy istnieją również inne sposoby oceny funkcjonalności witryny? Jeżeli budżet na to pozwala, warto zawsze pokusić się o badania konsumenckie. Sprawdzanie reakcji prawdziwych użytkowników pozwala na większe prawdopodobieństwo znalezienia błędów, na które może trafić osoba, która nie zwraca uwagi na niuansy projektowe. Najlepszą opcją jest oczywiście połączenie obydwu metod, jednak sama analiza ekspercka nadal pozostaje świetnym sposobem oceny i poprawy funkcjonowania strony.

Stworzenie użytecznego interfejsu jest oczywiście bazą, która pozwala użytkownikowi na łatwe i bezproblemowe operowanie w nowym środowisku. Jednak czynnikiem, który nadal pozostaje sercem każdej strony jest treść. To ona w ostatecznym rozrachunku decyduje o przywiązaniu użytkownika. Jeżeli potrzebujesz pomocy w tworzeniu angażujących tekstów, skontaktuj się z agencją marketingową z Poznania i zacznij działać na korzyść swojej strony!

 

audyt ux a tresci